Vi har hittat nya vägar!

Anna Kopp 0704-669066 https://annakopp.se

Rebecka Bartolomé 0708-145470

Nya vägar. Nya resultat.
Coaching för prestation, hållbarhet och trivsel.

Bra ledarskap, självledarskap och kommunikation på arbetsplatsen förbättrar era resultat och gör vardagen enklare.
Vill du och dina kollegor ha stöd och verktyg så att alla kan ta sitt ansvar och samarbeta på bästa sätt?
Nya resultat kräver nya sätt att tänka och göra. Neways coachingprogram ger ökat flow för individ, team och organisation.
Välkommen att hitta nya vägar med oss!
Stöd i ledarskapet
Teamutveckling
Coachingtips

Proaktivt arbete med personlig utveckling innebär:

…stärkt konkurrenskraft!

Människor som trivs påverkar organisationen…

…ökat engagemang!

Delaktighet väcker motivation…

…tydligare målbild!

Reflektion sätter rätt fokus…

…bättre resultat!

Om varje medarbetare presterar 10 % bättre…

När människor är viktiga

Vill ni ta vara på de mänskliga resurserna? Vi har gjort det prisvärt och enkelt.

Vilka effekter skulle det få om var och en av era anställda gjorde medvetna val kring sin påverkan på sig själva och andra? Vad behöver era medarbetare för att prestera och trivas som bäst? Förmodligen är behoven olika. Våra coachingprogram förenklar för er och ger möjlighet för var och en i företaget att ta ansvar för sin egen trivsel, hållbarhet och prestation. Resultatet blir att var och en hittar sin egen motivation och själv söker upp det hon eller han behöver.

Meny