Case: Zatsang Digital Innovation Lab

Coaching för att synka teamet och fatta beslut.

När Zatsang startade var det viktigt att vara effektiva direkt från start. Med höga ambitioner och massor av möjligheter gällde det att utnyttja både tid, resurser och kompetens rätt.


Coaching för ledarskap och teamutveckling

Neways har haft förmånen att samarbeta med Zatsang både i form av individuell coaching och teamutvecklande insatser. Ägarna av Zatsang var erfarna av att bygga tillväxtbolag och valde att tidigt ta in en coach för att synka teamet. Coachen hjälpte teammedlemmarna att se och dra nytta av sina olika personligheter så att de skulle samarbeta så effektivt som möjligt redan från start, och sätta fokus på gemensamma målbilder och vision.

Zatsang har även använt sig av regelbunden individuell coaching för att bibehålla och utveckla personligt ledarskap.

…Neways coaching har varit grymt bra när man ska fatta avgörande beslut!

Niclas Wahlström, Product Innovation Lead, Zatsang AB

Om Zatsang

Zatsang är ett snabbt växande digitalt innovationslab, med uppdrag att ta fram nytänkande digitala lösningar för både näringsliv och stora offentliga organisationer. Zatsang utvecklar tjänster åt bl a Volvo, SKF och Reseguiden. De har även nått framgång med sin egen app Ridello, för effektivt samåkning.

Meny