Våra verktyg och metoder

Vi har omfattande erfarenhet av att stötta människor till utveckling och vet vilka verktyg som är effektiva i olika situationer. För oss är resultatet alltid viktigast. Vilket resultat vill ni ha? Vad är syftet?

Det finns gott om vetenskapligt grundad kunskap som är användbar i ledarskap och samarbete. Prestationspsykologi, kommunikationsteori, neurovetenskap, organisationsteori och beteendevetenskap. Det finns också en mängd praktiska verktyg som lärs ut världen över.

Vi har gedigen kunskap och erfarenhet av att utveckla ledare och medarbetare, och ser det som vår roll att hålla oss uppdaterade och välja vilka verktyg som just våra kunder behöver och har nytta av. Beroende på syfte och omständigheter.

Vi förmedlar kunskaper och verktyg som är värdefulla för ledare och medarbetare i vardagen. Alla våra coacher har både akademisk utbildning, flertalet kvalitetssäkrande licensieringar och certifieringar och gedigen praktiskt erfarenhet som konsulter.

Vi utvecklar människor med hjälp av coachande förhållningssätt och kunskapsöverföring. Reflektion och dialog gör skillnaden mellan utbildning och utveckling. Våra tjänster varvar föreläsningsavsnitt med coaching, dialog och praktiska övningar.

Professionell Coaching

Professionell coaching är en lösningsfokuserad samtalsmetod med fokus på mål. Idag finns det mycket forskning som bekräftar hur effektivt coaching är för att skapa utveckling och resultat.

Coaching stärker ledares och medarbetares förmåga att:

  • Fokusera på möjligheter och mål
  • Ta ansvar
  • Förstå sin påverkan på sig själva och andra
  • Använda sina resurser effektivt
  • Ha mod att utvecklas
  • Lära av erfarenheter
  • Motivera sig själva
  • Kommunicera medvetet

Niopunktsmodellen Enneagrammet

Enneagrammet är en modell för personlig utveckling, som lärs ut och används världen över. Modellen är en personlighetspsykologi som är användbar i ledarskap. Den har utvecklats av psykologer, läkare och filosofer världen över. The International Enneagram Association startades vid Stanford University 1994.

Att lära sig Enneagrammet är att lära sig mer om sig själv och andra. Det ger förståelse för olika personligheter och hur vi kan bemöta och motivera andra på olika sätt. Vi känner igen oss i flera av de nio livsstrategier som beskrivs i Enneagrammet, men en av dem är vår främsta. Det visar sig i vårt beteende och vår kommunikationsstil. Ofta omedvetet. Vad är din Enneagramstrategi?

Personlighetsprofiler

Självreflektion och bra feedback är det bästa sättet att nå självinsikt. För att underlätta processen erbjuder vi personlighetsprofiler. Personlighetstestet HPEI (Halin Prémont Enneagram Indicator) är utvecklat av forskare och psykologer vid universitet i Belgien. Våra coacher är licensierade att hålla profilsamtal som hjälper våra kunder till ökad självinsikt genom reflektion.

Meny