Coaching: Ledarutveckling

Proaktiva ledare är medvetna om vad som är avgörande för att nå önskade resultat. De gör aktiva val kring hur de ska agera och kommunicera, och är medvetna om hur de påverkar sig själva och andra. Vi erbjuder både utbildning och individuell coaching för ledare som vill utvecklas.

Framgångsrikt ledarskap bygger på självinsikt. Ledare som är medvetna om sina egna och medarbetares olika drivkrafter, styrkor och utvecklingsmöjligheter kan använda sin personlighet mer flexibelt och träffsäkert. Att ta sig tid att reflektera i ledarskapet skapar framgång ledare och ständigt förbättrade resultat. Konstruktiv reflektion är grunden till att  göra medvetna val i sin kommunikation och sitt förhållningssätt.


Proaktiva ledare lägger energi och tankeverksamhet på rätt saker. De vet vad de kan påverka och vad de ska släppa taget om. Att vara proaktiv handlar om att ha en tydlig värdegrund, och fokusera på möjligheter och mål. Det handlar om att kunna prioritera, och leda sig själv till bra tillstånd och att vara medveten om hur man kan påverka sig själv och andra i positiv riktning.

Våra ledarutbildningar ger kunskap, förhållningssätt och verktyg som förenklar vardagen för ledare. Neways ger inte bara utbildning utan utveckling, genom att träna deltagarnas förmåga att reflektera, kommunicera och fatta beslut. Vi skräddarsyr både kortare och längre ledarutbildningar. Vad är ert behov?

Ledarstöd – Individuell coaching

Neways ledarcoaching är personligt anpassad efter ledarens behov, situation och personlighet. Vi erbjuder externt samtalsstöd som bidrar till personlig utveckling. Du får samtalsstöd för fokuserad reflektion som vässar ditt ledarskap. Syftet är ökad effektivitet, arbetsglädje och hållbarhet för dig och dina medarbetare. Med frågor och övningar stöttar vi ledare att utforska sina möjligheter och våga prova nya sätt att tänka och agera för att utvecklas. Det kan handla om att tillföra kunskap och verktyg för självreflektion och förståelse av sig själv och andra, men framför allt handlar det om att fokuserat reda ut tankar och känslor så att man kan fatta bra beslut och skapa positiva förändringar.


Utbildning eller utveckling?

Med hjälp av frågor och reflektionsövningar stärker coaching ledare i att

 • Fokusera på möjligheter och mål
 • Förstå sin påverkan på andra
 • Ta ansvar för sina resultat
 • Använda sina resurser effektivt
 • Ha mod och motivation att utvecklas
 • Kommunicera med olika personligheter

Ja, tack! jag vill ha en offert!

Effektiva resultat

Idag finns det mycket forskning som bekräftar hur effektivt coachande samtal är för för att skapa utveckling och resultat. Professionell coaching är en målfokuserad samtalsmetod. I en studie med 27 000 deltagare i 30 länder (källa 2017 ICF Global Consumer Awareness Study, genomförd av PwC Research) utvärderades resultatet av professionell coaching. Deltagarna upplevdes störst förbättringar på följande fem områden

 • Ökade kommunikationsfärdigheter 42%
 • Ökad självkänsla och självförtroende 40%
 • Ökad produktivitet 39%
 • Optimerad individuell/teamwork performance 38%
 • Ökad jobb/livsbalans 34%

Kontaktpersoner

Anna Kopp
Certified Business and Leadership Coach
Telefon: 0704-66 90 66
E-post: anna.kopp@neways.se


Rebecka Bartolomé
Certfierad HR coach
Telefon: 0708-14 54 70
E-post: rebecka.bartolome@neways.se


Relaterade referenser

Vi har ramavtal inom Chefsutveckling med Göteborgs Stad och dess kranskommuner.

Meny