Här är några som valt nya vägar till resultat

Människor är människor, oavsett var de arbetar. Vi bidrar i hela samhället.

 

Våra samarbetspartners vet att människor är varje organisations viktigaste tillgång. Varje företagskultur är unik, men när det gäller att använda de mänskliga resurserna ser vi samma utmaningar och framgångsfaktorer oavsett bransch. Här är några arbetsgivare som månar om medarbetarnas engagemang, arbetsglädje och resultat.

Retail Staffing

Medarbetarutveckling, med fokus på kunden…

Göteborgs Stad

Chefsutveckling, i en av Sveriges största arbetsgivare…

Lantmäteriet

Kunskap att hantera förändring, för modern samhällsutveckling

Zatsang

Effektivt ledarskap och teamutveckling, för digital innovation

Sigma

Personlig utveckling, attraherar kompetens i teknikbranschen…

Almi

När möten är avgörande, behövs ständigt vässade redskap…

Meny