Case: Almi företagspartner

Kunskap och coaching för rådgivare.

Under åren har vi haft glädjen att samarbeta med Almi i många olika sammanhang. Vi har bland annat hållit föreläsningar och workshops både för Almis kunder och anställda på flera orter i regionen, och bidragit i mentorprogram för nyföretagare.

När bra möten är avgörande

Som rådgivare är det avgörande för Almis medarbetare att hela tiden vässa sina förmåga att bemöta olika människor. Att hålla bra möten är avgörande. De senaste året har Neways bland annat utbildat Almis rådgivare i att förstå människors olika drivkrafter, samt hur man kan använda coachande tekniker för att hålla möten som främjar delaktighet och effektivitet.


Resultatet av Neways insats var att medarbetarna kände sig inspirerade och kunde använda verktygen direkt i sitt arbete.

…”Det var roligt och handfast. Bra timing. Nu är vi peppade för kommande möten.

Christina Aspestedt, Kontorschef, Almi Väst

Om kunden

Almi företagspartner är ett statligt ägt bolag, som finns i hela landet och främjar företagande och tillväxt, genom rådgivning, finansiering m m.

Meny