Case: Lantmäteriet

Inspiration och kunskap för att hantera förändring

När Lantmäteriet genomförde en större omorganisation som innebar nya arbetssätt, var det viktigt att ge bra stöd för ledare och medarbetare att hantera förändringarna. Neways fick förmån att bistå med ett inspirerande halvdagsseminarium vid deras konferens för samtliga medarbetare i regionen. Tema: Att hantera förändring.

Under en dag fick man möjlighet att reflektera kring sina möjligheter att hantera förändring med hjälp av modern kunskap om hjärnan och vad som motiverar oss människor och våra beteenden. På vilket sätt är vi lika och olika när det gäller att hantera förändring? Vad händer med oss i förändring? Vad behöver vi för att känna oss trygga och motiverade att tänka och göra på nya sätt. Och hur kan vi stötta varandra i samarbete när förändringens vindar blåser?


Olikheter i teamet – från utmaning till tillgång

Resultatet av reflektion och dialog under dagen visade sig direkt. Deltagarna fick fylla i en s k Mentimeter om vad de tog med sig från dagen. Svaret blev framförallt förståelse, inspiration, medvetenhet och självkännedom.

Senare berättade medarbetarna att de upplevde att de såg på sig själva och varandra i nytt ljus. Ett team berättade bl a att seminariet fått dem att se sina olikheter som en tillgång istället för ett hinder.

…Våra medarbetare var jättenöjda och känner att de har stor nytta av förståelsen av varandras olikheter i teamet!

Pernilla Larsson, Funktionschef, Lantmäteriet

Om kunden

Lantmäteriet är en myndighet som tillhör Näringsdepartementet. Myndigheten säkrar ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Den utvecklar samhället och tar ledning inom utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen.

Meny