Case: Sigma

Personlig utveckling – en förmån för medarbetare och kunder.

För Sigma som bolag är det viktigt att attrahera de bästa ingenjörerna på arbetsmarknaden och ge dem de bästa förutsättningar för att vidareutvecklas. Det har alltid varit självklart för Sigma att ge sina kunder bästa möjliga service och kompetens genom sina konsulter. Att ge varje konsult professionell coaching för att leda sig själv, skapa balans, hållbarhet och önskade resultat kommer både medarbetare och kunder till del. Möjlighet till personlig utveckling har varit ett viktigt komplement till traditionella förmåner och teambyggande aktiviteter. Som bonus har det visat sig ge en mängd bonuseffekter, i form av stärkt organisationskultur och gemenskap.


Flow by Sigma

Vi gläds åt att ha förmånen att coacha medarbetare hos Sigma Industry West och Sigma Embedded Engineering i det interna program för personlig utveckling som vi tog fram i samarbete med dem – Flow by Sigma. Vi har sedan 2016 genomfört programmet med femton olika grupper i terminsvis löpande starter. Enligt Sigmas egna utvärderingar skulle 99,6 % av deltagarna rekommendera programmet till en kollega.

Resultatet har blivit att medarbetarna vet tydligare vad de ska prioritera i sin vardag med högt tempo. De har upplever att de fått större balans och är medvetna om vad de kan påverka för att nå sina mål och trivas i vardagen.

…Nine Ways har utvecklat vårt program för personlig utveckling, Flow by Sigma. Det har varit oerhört framgångsrikt och är en viktig del i vårt employer branding arbete. Rebecka har även arbetat med vår ledningsgrupp, hållit flera föreläsningar och stöttat i vårt mentorsprogram. Alltid professionella och väldigt personliga!

Magnus Liljeqvist, Marknads- & Kommunikationschef, Sigma Industry West AB

Så här säger några av deltagarna:

Fantastiskt upplägg. Tack för att jag fick möjlighet att gå.
Mycket bra coaching.
Tror vi som samhälle behöver mer sådant här för att klara den vardag vi skapat.
Kul och lärorikt. Väldigt bra program!
Väldigt lärorikt att lyssna på andras perspektiv.
Fantastiskt sätt att presentera och anpassa materialet efter gruppen.
Jag tar med mig att vardagen är lugnare och jag vet hur jag ska göra för att få mer flow än innan.
En av de bättre kurser man kan gå.
Konsten att tänka proaktivt, det skapar en bättre värld!

Meny