Case: Göteborgs Stad

Chefsutveckling och team- och grupputveckling

Sedan starten av vårt bolag har Neways haft glädjen att genom ramavtal kontinuerligt göra insatser för att coacha och utbilda ledare i ett flertal av Göteborgs stad olika förvaltningar och bolag. Vi har gjort både mindre och större insatser i form av workshops, föreläsningar och utbildningsprogram.


Ledarutvecklingsprogram

2016-2017 genomförde vi ett ledarutvecklingsprogram för samtliga chefer på Idrotts- och föreningsförvaltningen. Programmet var uppbyggt i moduler och pågick under cirka ett år. Resultatet blev att deltagarna upplevde att ledarskapet blev enklare, genom kunskap, verktyg och förhållningssätt som utbildningen gav. Innehållet var skräddarsytt i enlighet med stadens ledarkriterier. Som bonus fick deltagarna även ökad förståelse för varandra och varandras uppdrag, vilket gjorde det enklare att samarbeta och nyttja resurser mellan avdelningarna.

Hösten 2018 ser vi fram emot att genomföra en liknande utbildning med teamledare i förvaltningen.

Utbildningen gav flera nya insikter inom ledarskap och en hel del tips som har kommit till användning i mitt arbete som chef. Bra balans mellan teori och praktik som skapade en grund för bra diskussioner och tankeställare. Fin dynamik mellan kursledarna som var både kunniga, engagerade och lyhörda för vår grupps önskemål och behov.

Annette Wirsin, Utvecklingsledare, Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad

Om Göteborgs stad

Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare, med cirka 50000 medarbetare. I kommunen jobbar ingenjörer, parkarbetare, sjuksköterskor, marknadsförare, lärare, jurister, vaktmästare, tekniker och många fler. Neways är kvalitetsgranskad leverantör till Göteborgs Stad med ramavtal inom chefsutveckling och team- och grupputveckling. Ramavtalet gäller även flertalet kranskommuner.

Idrotts- och föreningsförvaltningen stöttar Göteborgs föreningar och ansvarar för stadens kommunala idrotts- och motionsanläggningar. Förvaltningen arbetar för att fler göteborgare ska leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Meny