Nu sker förändring snabbt. För en del verksamheter ritas kartan om varje dag. Vad gör vi när den information vi har inte längre gäller nästa dag?

Internationella coachingveckan pågår nu då coaching som profession uppmärksammas världen över. Jag vill dela med med mig av coachande verktyg både till dig som vill utveckla ditt självledarskap och till dig som vill jobba med tillit, delaktighet och lärande i dina möten med medarbetare på vägen mot resultat.

Vår nya vardag visar att tidigare väl fungerande rutiner inte längre håller, uppsatta mål kan inte uppfyllas och den information vi behöver är inte tillräcklig för att kunna ta beslut. Det är som att kartan har ritats om och till den nya kartan behöver vi treva oss fram eftersom vi inte vet vart den leder oss. Så ser dagarna ut för många verksamheter. Det ställer nya krav på både det personliga ledarskapet och på att leda andra.

När vi inte kan planera och förlita oss på gamla rutiner vad kan man göra då?

Lär av erfarenheter med hjälp av dessa fyra steg

Denna övning med coachande frågor är enkel och effektiv. Gör den enskilt eller tillsammans med dina medarbetare kontinuerligt så att det blir ett naturligt arbetssätt och lär av erfarenheterna du tillskansar dig dag för dag.

  1. Upplev situationer i vardagen. Vad är det jag gör? Vad händer när jag gör det? Vad upptäcker jag i stunden? Vilket gensvar får jag när jag agerar som jag gör?
  2. Stanna upp och reflektera. Vad lär jag mig? Vad fungerar? Vad fungerar inte?
  3. Bestäm vad du vill ta med framåt. Vad kan jag göra annorlunda imorgon eller nästa vecka? Vilka nya rutiner, beteenden eller tankesätt tar jag med mig framåt?
  4. Pröva det nya.  Applicera ny rutin, beteende eller tankesätt.

Ta fram forskaren i dig

Det här sättet att jobba är som att ta på sig nybörjarens nyfikna glasögon. Vi blir alla utforskare av vår egen vardag. Vi fokuserar på det vi gör här och nu och lär av det som händer, dag för dag och vecka för vecka. Det innebär också att pröva och testa, som att plocka fram hantverkarens sätt att lära. Och sedan ompröva och testa igen. Att lära av erfarenheterna, att metodiskt jobba med att vara i ovissheten gör att vi upplever större trygghet och finner motivation på vägen.

Detta är ett av många coachande verktyg att använda för att ta oss igenom denna tid. Sätt ord på erfarenheterna och ta vara på kunskapen!

Anna Kopp

Meny