Att kommunicera som ledare i kristid

Hur kan du bäst bemöta dina medarbetare i osäkerhet kring Corona?

De flesta ledare behöver just nu förhålla sig till helt nya utmaningar, omständigheter och åtgärder. Som chef har du troligtvis många tuffa beslut att fatta kring Corona och dess konsekvenser. Kanske måste du samtidigt jobba hemifrån och leda andra på distans. Det ställer stora krav på din kommunikation.

Liksom du, står dina medarbetare inför en ny och okänd situation. Ovisshet är något av det vi människor har svårast att hantera. Lösningen är kommunikation. Ta dig tid att kommunicera mycket nu. Det kommer att bespara dig problem både på kort och lång sikt.

HUR? Här är en enkel lathund, baserad på fakta om hjärnan och mina 20 års erfarenhet av arbete med kommunikation och ledarskap.

1. Skapa trygghet genom förståelse

Vår mänskliga hjärna vill kunna förutsäga framtiden. Det gör den genom att samla FAKTA och försöka förstå. I krislägen går det inte att förutsäga och förstå allt, men du kan bistå dina medarbetare att hantera ovissheten så gott det går. Delge den information du har. Hellre för mycket än för lite. Berätta även om den information du inte har. Ett ”Vi vet inte än” är hundra gånger bättre än utebliven information. Brist på information gör att vår mänskliga hjärna skapar sin egen. Hjärnan fyller tomrummet med spekulationer baserade på oro, farhågor och fantasier. Dela gott om saklig information. Skicka med länkar och hänvisningar till källor och möjlighet till fördjupning, för dem som vill veta mer. Många människor söker så mycket information som möjligt som ett sätt att bli trygga. Var tydlig med att du inte har alla svar, men var så TRANSPARENT som möjligt och ge tillgång till det du vet.

2. Visa att du tar ansvar

Människor blir trygga av att se handlingskraft. De vill veta att du hanterar situationen och tar den på allvar. Visa att du är beredd att göra allt för att ta er igenom situationen på bästa möjliga sätt. Berätta hur du och dina kollegor arbetar för att lösa situationen. Ta inte förhastade beslut eller agera reaktivt. Du kan behöva tid att tänka efter, men var tydlig med att du arbetar på det, att diskussioner förs, ATT du avser att fatta beslut, och HUR. Tala också om NÄR du kommer att återkomma med mer information. Vag eller ”luddig” information riskerar att få medarbetare att känna större oro. Sådan oro tar sig ofta uttryck i ilska och skuldbeläggande, vilket i sin tur leder till splittring. Genom att vara tydlig och kommunicera mycket med din grupp kan du nu skapa en vi-känsla, stärka dina medarbetare och bidra till deras trygghet.

3. Visa att du bryr dig 

Kristider är en chans att lägga grunden för stark lojalitet. Att ta sig igenom utmaningar tillsammans stärker relationer. Många undersökningar visar att medarbetare motiveras mer av att deras chef månar om och uppskattar dem, än de gör av lön. När omständigheter och förändras konstant, som i kristider, kan du behöva kommunicera med var och en av dina medarbetare varje dag. Inte bara som grupp, utan ta gärna så mycket personliga kontakter du kan.

Ställ enkla frågor som t ex:

·      Hur har du det?

·      Vad tänker du?

·      Vad behöver du?

LYSSNA. Våga vara i det du hör. Du behöver inte komma med svar, lösningar eller besked för att kommunicera. I kris behövs allra främst närvaro. Människor har hjälp av att sätta ord på sina tankar för att ta sig igenom sin oro och komma vidare. En del behöver det mer än andra, men alla medarbetare kommer att uppskatta att du visar att du är tillgänglig. Om ni jobbar hemifrån och bara kan kommunicera på distans – messa, maila, ring upp! Sätt på webbkameran. Se medarbetarna. Ta in signaler. Var lyhörd. Det tar lite tid, men är en investering som kommer att ge dig värdefull information, skapa mer effektivitet och bygga långsiktig tillit.

4. Var realistisk och hoppfull

Det är viktigt att se möjligheter, men försök inte att skönmåla verkligheten för att skydda omgivningen. Positivt tänkande är en tillgång i kris, men det går inte att enbart peppa andra igenom tuffa situationer. Om en medarbetare är orolig är det viktigt att möta hen i det. Visa att det är OK. Bekräfta att det är tufft nu. Respektera medarbetares känslor först, sedan kan ni prata om möjligheter. Kom ihåg att olika personligheter kan ha olika behov. En del behöver få ut sina känslor, andra vill hellre bli uppmuntrade. Alla vill bli mötta där de är för att kunna känna förtroende och bli lösningsfokuserade tillsammans med dig. Fråga dina medarbetare om vilka möjligheter de ser. Inkludera dem. Genom att hålla dina medarbetare högt kan du engagera och lyfta dem i en tuff situation. Fördelen med kristider är att människor ofta har större förståelse för att du inte har alla svar och att du kan behöva ta till åtgärder som inte bara är positiva.

Dela information. Berätta hur du hanterar saker. Se och möt medarbetarna där de är. Och sätt fokus på mål och lösningar. Då skapar du så mycket trygghet och hopp som möjligt i en utmanande tid.

Lycka till!

Vill du ha coaching för att reda ut hur just du ska hantera Coronasituationen?
Välkommen att höra av dig.

Meny