Månad: juli 2020

Det blir inte alltid som man tänkt

Våren 2020. Pandemin drabbade våra kunder på olika sätt. Två saker hade alla gemensamt: Den blev inte som man tänkt. Man behövde hitta nya arbetssätt. För Neways innebar det att många grupp-uppdrag pausades. Vi fick använda de metoder vi lär ut för att hantera förändring, själva hitta nya vägar och nästan bara jobba med individuell coaching.…
Meny