Hur kan en fika öka ert lärande?

Lärande är en av grunderna i coaching

Genom att reflektera aktivt, prova nya sätt att tänka och göra, och dra slutsatser av effekterna kan man skapa nya vanor. Det handlar om att lära sig av det som händer i vardagen och använda lärdomarna för att växa och närma sig sina mål. Lärande ökar förmågan till självledarskap och att skapa de resultat man önskar.

I en artikel i Dagens Nyheter ger psykologen Niklas Laninge sex råd för ökad inlärning. Baserat på neurovetenskapliga forskningsstudier drar han följande slutsatser för dig som vill öka din egen inlärning. I korthet:

 1. Förändra din hjärna
  Neuroplasticitet innebär att du kan lära nytt hela livet.
 2. Var nyfiken
  Nyfikenhet skapar högre aktivitet i hippocampus där lagring av minnen sker.
 3. Stirra på en vägg ibland
  Att ta en paus från att stimulera hjärnan ökar inlärning både på kort och lång sikt.
 4. Sov
  Sömnbrist minskar din kognitiva förmåga kraftigt.
 5. Skapa tid för återhämtning
  Konstant och långvarigt påslag av stresshormonet kortisol påverkar hjärnan negativt.
 6. Utmana dig själv
  Att utmana dig själv genom att lära dig nya saker förbättrar ditt minne och din kognitiva förmåga.

Råden kan självklart även användas för att skapa en lärande kultur på jobbet i en organisation. På Neways har vi lång erfarenhet av att skapa lärande på arbetsplatser. Vår erfarenhet är att företag oftast uppmuntrar lärande, och att de flesta vill och gillar att lära sig saker.

Utmaningen på många arbetsplatser är steg 3-5. Vila för hjärnans effektivitet! I strävan efter effektiv måluppfyllelse lägger man inte sällan fällben för sig själv. Man hoppar över pauser och stimulerar konstant sin hjärna. Att ständigt vara uppkopplad och stimulerad varje minut ses som ett tecken på engagemang. Utan att tänka på det skapar man en kultur där det känns ”onödigt” eller kanske nästan omöjligt att ta sig tid för återhämtning. Vardagsstressen blir en vana som gör att man inte märker det ständiga kortisolpåslaget. Man vet knappt hur det känns att vara utan det.

Genom att ge våra hjärnor en kort paus ibland kan vi ta vara på organisationens resurser bättre. Då blir vi i själva verket mer effektiva. Att avstå från stimulans av hjärnan kan ta emot, (av naturliga skäl som vi förklarar i våra utbildningar) men om vi vill kan vända trenden och skapa bättre vanor. Det krävs inga stora förändringar, utan kan handla om små saker. Lämna datorn på jobbet. Ta en fika då och då. Skapa mobilfria zoner eller stunder där man kan fokusera helt på en sak. Vad skulle du behöva mer av i din vardag?

Känns det knepigt att stirra i väggen (en enkel form av meditation)? Många känner sig hjälpta av att använda någon av alla gratisappar med korta mindfulnessövningar. Det kan räcka med lite för att öka vår förmåga till lärande. En minut kan göra skillnad. Några appar vi gillar är t ex Calm, HeadSpace och Mindfulness-appen.

Hur gör ni i er organisation?
Tar ni pauser, eller hoppar ni över fikat för att vara ”effektiva”? Hur kan ni hjälpas åt att ta hand om era hjärnor och främja lärande?

Lycka till! 

 

P. S. Hela artikeln finns att läsa i DN ”Bli bättre på att lära dig saker – psykologens sex steg” idag 8/11, 2018, för den som är prenumerant.

https://www.dn.se/insidan/bli-battre-pa-att-lara-dig-saker-psykologens-sex-steg/

Meny