Kurser

Inspirationsworkshop Använd alla intelligenser

Inspirationsworkshop: Använd alla intelligenser på arbetsplatsen Vill ni kickstarta höstens arbetssätt med en exklusiv inspirationsworkshop? De senaste åren har forskningen gett oss mycket ny kunskap om hur hjärnan fungerar. Hur kan vi ha nytta av kunskaperna i vardag och arbete? Använder ni era hjärnor på bästa sätt? Vilka olika intelligenser har ni? Vår erfarna coach och…

Inspirationsworkshop Coachande möten

Inspirationsworkshop: Coachande möten – ett enkelt och effektivt arbetssätt Vill ni kickstarta höstens arbetssätt med en exklusiv inspirationsworkshop? Du gör det förmodligen ofta. Ibland flera gånger per dag. Håller möten. Ett möte kan hållas med en eller flera personer och möten kan ha olika karaktär beroende på mål och syfte. Att hålla ett möte är att…
Meny